Konduktív pedagógia

Dr. Pető András által kifejlesztett pedagógiai módszer, amely cerebral paretikus gyermekek komplex, vagyis motoros-, szenzomotoros-, kognitív fejlesztését biztosítja.
A konduktor játékos környezetet teremtve, minimális segítségadással (facilitáció) rávezeti a sérült egyént a célok eléréséhez szükséges önálló megoldási módokra, így cselekvésre késztetve lehetővé teszi az önálló életvitel képességének a kialakulását.

Célja a motoros-, szenzomotoros-, kognitív fejlesztés és az önindította mozgások, önellátás kialakítása.

Cerebral paretikus, mozgásfejlődésben elmaradott, megkésett mozgásfejlődésű gyermekek számára, már korai fejlesztés révén is.