Mozgásfejlesztő, képességfejlesztő és zenés foglalkozások gyermekeknek

8 hetes kortól:

Baba torna anyával, apával:

Baba tornaEnnek a csoportos foglalkozásnak a fő célja a szülő és gyermek közötti kapcsolat elmélyítése. Az órán nagyon sok éneket és mondókát tanulhatnak meg a mamák és papák, melyhez mindig egy mozgássort kapcsolunk. Beszélégetünk arról, hogy milyen technikákkal nyugtathatjuk meg a hasfájós csecsemőt, milyen masszázstechnikák segíthetnek. Gyakorlatainkat nem csak a földön, hanem nagylabdán és különböző mozgásfejlesztő eszközökön is végezzük (henger, gördülő deszka...) Prevenciós jellege miatt nagyon sokat segíthet ez a csoport a csípőproblémák korrekciójában, megelőzésében, aszimmetrikus tartások kezelésében, a normál fejlődésmenet megtartásában. Természetesen minden baba igényeit figyelembe vesszük, a foglalkozások szabadok, nyitottak.

ÓRAREND  :  Fejlesztő babatorna képek a foglalkozásról. Órarend XX. kerület

Kúszó-mászó gyermekcsoport:

Kúszó mászó csoportA kúszó- mászó csoport azoknak a gyermekeknek szól, akik már képesek a földön mozogni, nagy teret igényelnek a mindennapi tevékenységeikhez. Itt megismerkedhetnek más gyerekekkel és nagyon sok mozgásfejlesztő játékban vehetnek részt. Ezen a foglalkozáson már sokkal több fejlesztő eszközt használunk, melyet a szabad játék idejében is konduktor irányításával használhatnak a kicsik és szüleik. A zene és az ének fontos eleme ennek az órának is, hiszen a ritmus adja meg a mozgás alapját.

 ÓRAREND  :  Kúszó-mászó torna képek a foglalkozásról. Órarend XX. kerület

 

Tipiegő-szaladó gyermekek fogalakozásai:

Tipegő szaladó tornaA foglakozásra néhány lépést önállóan megtevő gyermekektől a szaladó kicsikik mindenkit szeretettel várunk. Ha gyermeke már hónapok óta kézen vezetve jár, akkor is bátran eljöhet, mert az óra egyensúlyfejlesztő hatása és a többi gyermek önállósága biztosan motiválni fogja a kicsit a járásra. Ebben a korban a mozgás egyenlő a tanulással, elválaszthatatlan a két dolog! MIndenkit vár októbertől a zenés, játékos mozgásfejlesztés konduktor vezetésével.

 ÓRAREND  :  Tipegő-szaladó torna képek a foglalkozásról. Órarend XX. kerület

 

1,5- 2 éves kortól:

Bölcsis mozgásfejlesztő torna:

2 éves kor feletti gyermekek mozgásfejlesztése zajlik az órán sok színes eszköz használatával. Megkezdődik az önállósodás a szülőktől. Az órákat szakemberek vezetik, akik az Ayres terápia, pszichomotoros fejlesztés, TSMT alapján komplex módon dolgoznak a gyerekekkel.

 

ÓRAREND  :  Bölcsis torna képek a foglalkozásról. Órarend XX. kerület

 

Korai gyógypedagógiai fejlesztő kiscsoport:

A legelső találkozás alkalmával megállapításra kerül a gyermek aktuális fejlettségi szintje, minden képességterületre vonatkozóan. Ezek amennyiben elmaradnak az életkortól elvárható szinttől, úgy fejlesztésre kerülnek. A fejlesztést minden esetben gyógypedagógus vezeti.

Korai beszédindító csoport:

A korai beszédindítás mindig mozgásterápiás formában kezdődik Ayres terapeuta, logopédus vezetésével. A nagy tornatermben sok  nagymozgásos, egyensúlyfejlesztő eszköz segítségével érhetjük el az éretlen idegrendszer megfelelő területeit, mely aktivizálja a verbalitást. Később következnek a tükör előtt végzett játékos gyakorlatok.

 

3 éves kortól:

Grafomotoros fejlesztő csoport (óvodás vagy iskolaelőkészítő):

A csoportos grafomotoros fejlesztés óvodásoknak és iskola előtt álló gyerekeknek ajánlott. Az óra fontos része a kéz izmainak erősítése, ceruzafogás tanulása, finomítása és a finommotorika fejlesztése. Mindezeket játékos formában vezetjük be és az iskola előtti évben kiegészítjük feladatlapokkal, rajzolással, írásmozgás-koordináció fejlesztő játékokkal. Az órák többsége tartalmaz rövid kézműveskedést is.

Óvodás mozgásfejlesztő csoport:

Óvodás gyermekek számára ajánlott mozgásfejlesztő foglalkozás, melyet az Ayres terápia elemiei, szenzomotoros tréning (TSMT)  alapoz meg. A nagy tornaterem eszköztára segíti a gyermekek fejlődését, teszi motiváltá a csoportot az együttjátszásra. Ez a vezetett foglalkozás az idegrendszer érését, csecsemőkori reflexmaradványok leépülését, mozgáskoordináció fejlődését és az iskolaérettség elérését célozza meg.

Bővebben a fejlesztő óráról

Ayres terápia kiscsoportban:

A Szenzoros Integrációs Terápiát / más néven Ayres terápiát/ Anna Jean Ayres kaliforniai agykutató és pszichológus dolgozta ki. Módszerének lényege, hogy az idegrendszer megfelelő érettsége különböző egyensúlyi és érzékszervi ingerekkel érhető el. Fejlesztő eszközei a hinták, billenő lapok, matracok, egyensúlyi játékok, taktilis játékok. A terápiához sok tér és eszköz szükséges, melyben a gyermekek saját fantáziájukkal dolgozhatnak egy olyan terapeuta vezetésével, aki az elérendő célok, fejlesztési területek szerint alakítja az órát. A csoportok kis létszámúak (4-5 fő) és jelenleg kor szerint 4 csoportot indítottunk el (2-3, 3-4 , 4-5, 5-6 évesek ).

Bővebben a terápia elméletéről
Bővebben az Ayres terápiáról

Alapozó terápia csoportban

Az Alapozó Terápia a mozgáskoordináció fejlesztésére és az elemi mozgásmintákra támaszkodó komplex, több agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés módszere. A fejlesztő munka eredményeként az idegrendszerben az idegsejtek között új kapcsolatok jönnek létre, a már meglévő kapcsolatok megerősödnek.

A módszer alapfeltétele az idegrendszer plaszticitása, képlékenysége, ezért csupán 5-16 éves kor között használható kellő hatékonysággal. A fejlesztés során a gyermekeknél újra beindul az agy fejlődése, ami által magas fokú mozgásügyességig jut el, valamint a beszéd, olvasás, írás is jelentős mértékben fejlődik. A terápia az idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés fejlesztésével válik teljessé.

A terápia hatásos:

- mozgás ügyetlen (nagymozgások, rugalmasság, egyensúly, mozgáskoordináció, finommotorika és dominancia),
- diszlexia veszélyeztetett, megkésett és/vagy akadályozott beszédfejlődésű diszfáziás vagy
- dominanciát ki nem alakított nagycsoportos óvodásoknál az iskolakezdést megelőző évben,
- diszlexiás és alaki diszgráfiás gyermekeknél,
- organikus hiperaktív-figyelemzavaros gyerekeknél (de csak akkor, ha az organikus tünetek uralkodnak), és
- enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál (tanulásban akadályozottaknál).

 

ÓRAREND, Órarend XX. kerület

A fejlesztésekre, terápiákra előjelentkezés szükséges!