Fejlesztő pedagógia

A fejlesztő pedagógusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait.

A gyermek életkorának, egyéni fejlődési ütemének, fejletlettségének figyelembe vételével differenciáltan fejleszti a gyermeket óvodás kortól egészen a felső tagozatig.

Részképesség-képesség- tanulási- magatartási- figyelemzavarral küzdő, diszlexiás, diszkalkúliás, diszgráfiás gyermekek fejlesztését látja el.

Célja az elmaradt terület megsegítése, fejlesztése prevenciós és korrekciós formában.