Tervezett SzenzoMotoros Tréning (TSMT)

A Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) feladatsorok a nagy- és finommozgások fejlesztése során segítik elő az idegrendszer érését, strukturálódását. A feladatsorok kötöttek, melyek a gyermekek aktuális fejlettségi szintjeihez illeszkednek, ezeknek megfelelően nehezednek. Csecsemőkortól otthoni tréningként írja össze a terapeuta és a szülő kontrollra, feladattovábbvitelre jön 3-6 hetente. Csoportos formában 5 éves kortól kezdődhet meg a terápia. 

A mozgáskoordináción kívül fejleszti a figyelem- koncentrációt, észlelést, érzékelést, valamint a ritmusérzéket. Elősegíti a lateralitás, testséma, dominancia érését. A folyamatos beszéddel, mondókákkal kísért mozgástevékenység elősegíti a kommunikáció fejlődését.

Minden idegrendszer éretlenségben érintett gyermeknek ajánlott. Otthoni tréning részét azonban szoros kontroll alatt végeztetjük a FejlesztőHázban, hiszen nem minden szülő képes gyermekével ilyen intenzív terápiára (heti 3-5x). A szülő-gyermek kapcsolat rovására is mehet!