Berta Zsófia

 

Tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folytattam. Az alapképzést logopédia/pszichopedagógia szakirányokon végeztem, majd ezt követően az egyetem karának mesterképzésén is részt vettem.

Jelenleg 3-16 éves gyermekek logopédiai terápiájával töltöm a mindennapjaimat. Főállásban Budapest egy másik kerületében dolgozom, ahol két óvoda gyermekeinek anyanyelvi fejlesztését biztosítom. A foglalkozások során törekszem arra, hogy a gyermekeket minél játékosabb formában vezessem be a logopédia világába. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyermekkel és a szülőkkel közösen, egy csapatként dolgozzunk a célok elérésén, hiszen ez a kulcsa annak, hogy végül mindannyian a sikerélmény részesei lehessünk.

A FejlesztőHáz csapatába 2018 nyarán kerültem, ahol óvodás- és iskoláskorú gyermekek beszéd- és nyelvi fejlesztését végzem (megkésett/akadályozott beszédfejlődés terápiája, artikulációs terápia, diszlexia-prevenciós fejlesztés, írott nyelvi zavarok terápiája, beszédészlelés/beszédmegértés fejlesztése, nyelvlökéses nyelés terápiája). Szükség szerint logopédiai felméréseket is végzek.