Sudár Alexandra

 

 A Pető András Főiskolán végeztem, mint konduktor-óvodapedagógus. Elvégeztem a

Pfaffenrot-féle SzRT manuálterápiát, emellett „ Így tedd rá!” népi játék, néptánc
foglalkozásvezető
A Fejlesztő Házban különböző korosztályú gyermekek egyéni és csoportos
mozgásfejlesztésével, konduktív terápiával és Pfaffenrot-féle manuálterápiával, felmérésével
foglalkozom.
Ezenkívül a magyar nép gazdag hagyományátadását, a kultúra ápolását képviselem, a népi
játékok, népdalok és a néptáncos mozgások megjelenésével a fejlesztések során, valamint
külön táncos mozgásfejlesztő foglalkozásokon.