A dyslexia prevenció jelentősége óvodáskorban és lehetősége a FejlesztőHázban
 

A prevenció (megelőzés) az oktatás, nevelés területén is a legeredményesebb módszer. A gyermek részképesség zavarának korai felismerésével és a terápia megkezdésével megelőzhető, csökkenthető a dyslexia kialakulásának esélye. Szerencsés helyzetben vannak a mai óvodák, ahol a gyermeklétszám nem olyan nagy, illetve gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, stb. segítik az óvónők munkáját. Ők szűrik a gyermekeket akár középső csoportban is, hiszen az első tünetek már ebben a korban jelentkezhetnek.

Többféle teszt létezik, mely a veszélyeztetettséget jelzi. A FejlesztőHázban a Meixner-féle DPT- dyslexia prevenciós tesztet - használjuk, mert ez alkalmazkodik a gyermek életkori sajátosságaihoz (mind a képi, mind a szövegezés szempontjából).

Ha a következő területeken problémát észlel – ez egybe esik a teszt által is vizsgált tartománnyal – kérjen időpontot kollégáinktól vizsgálatra:

 • nagymozgás (ügyetlen, csetlik-botlik)

 • finommozgás – emberrajz (rosszul rajzol)

 • szókincs (kevés szóval beszél)

 • fogalomalkotás (állat= kecske, kutya)

 • összefüggő beszéd (mesélj a képről)

 • relációk (kisebb, nagyobb, sok, kevés)

 • auditív, vizuális emlékezet (hallási, látási emlékezet)

 • ritmusérzék (visszatapsolás, szótagolás)

 • mozgás-beszéd összerendezése (mondóka tapssal)

 • vizuális percepció (párkereső)

 • szem-kéz, szem-láb koordináció

 • testséma (testrészek megnevezése)

 • lateralitás (jobb-bal megkülönböztetése)

A FejlesztőHázban kiegészítésként Dél-Kaliforniai Szenzoros Integrációs Tesztek elemeit is használjuk, mely pontosabb képet ad a gyermek idegrendszerének aktuális fejlettségi szintjéről, és a mozgásról. Emellett vizsgáljuk a koragyermekkori reflexeket is. Ha a tesztek során a gyermek több területen eltérést mutat, akkor gyanakodhatunk veszélyeztetettségre. Ekkor szakmai teamünk a gyermek számára egyedileg összeállított fejlesztési tervet készít. A fejlesztésben logopédus, gyógypedagógus, és Ayres-terapeuta is részt vesznek, a gyermek szükségleteinek megfelelően.

A dyslexia prevenció azért fontos, mert így kiküszöbölhető a később jelentkező olvasási nehézség, kisebb az esélye, hogy az alább felsoroltak valamelyike kialakul:

 • homogén gátlás (b-p, d-b cserélése)

 • rossz olvasási technika

 • gyakori ismételgetés

 • hangos olvasáskor a gyermek suttogva előre betűzi a szót

 • olvasás iránti motiváció elvesztése

 • másodlagos magatartászavarok (nem akar olvasni, nem ül nyugodtan)

 • másodlagos szomatikus tünetek (fejfájás, hányiger)

A dyslexia prevenciós fejlesztő gyakorlatokat három fő területre csoportosítjuk:

 • nagymozgás

 • téri tájékozódás

 • beszéd

 • ritmus

A FejlesztőHázban a nagymozgás fejlesztésére szenzoros integrációs terápiát (Ayres, dszit) alkalmazunk. Ezt tartjuk a leginkább fejlesztő hatásúnak, mert speciális eszközökkel fejleszti a gyermek egyensúlyérzékét, tájékozódását térben, időben, saját testén. A gyermekek saját belső igényeik mentén, a terapeuta irányításával, önszervező módon mozoghatnak. Ettől a fejlesztést játéknak érzik. Ha a mozgás területén kisebb a lemaradás, akkor Ayres-csoportot javasolunk, ahol ugyanezen területeket fejlesztjük, más szervezési formában. Ez a szociális kapcsolatok alakulására, kudarc- és konfliktuskezelésre is jó hatással van. Ezeket a foglalkozásokat gyógypedagógus és konduktor kollégáink vezetik, akik a szenzoros integrációs terápiás tanfolyamot elvégezték.
Gyógypedagógus kollégáink a részképességek fejlesztésével foglalkoznak. Amennyiben logopédiai megsegítésre is szükség van, beszédhangjavításra, úgy logopédus is foglalkozik a gyerekekkel. A FejlesztőHázban lehetőség van arra, hogy akár egy foglalkozás keretén belül a mozgás-részképesség, vagy a részképesség-logopédiai fejlesztést elvégezzék a kollégák, ezzel is csökkentve a szülők terheit. Így a gyermeknek is több lehetősége van a szabad játékra, hiszen ebben a korban a legfontosabb, hogy a gyermek felfedező módon, szabadon játszhasson.